Adres

Alipaşa Mahallesi Gazipaşa Caddesi 1. sk. No:18/A Merkez/TOKAT

Telefon/Faks

03562128860
05438388715

CBS PROJELERİ (Coğrafi Bilgi Sistemi)

CBS PROJELERİ (Coğrafi Bilgi Sistemi)

CBS PROJELERİ

CBS PROJELERİ (Coğrafi Bilgi Sistemi)

CBS’nin en önemli özelliklerinden biri mekânsal verilerle, bunlara ilişkin her türlü

sözel verinin kolayca ilişkilendirilebilmesidir. Başka bir deyişle, bir harita üzerinde

grafik olarak ifade edilen her türlü veriye ait öznitelikler, ilişkisel veritabanı saye-

sinde CBS ortamında kolayca oluşturulur, saklanır, güncellenir ve analiz edilebilir.

CBS teknolojisi, veritabanı yönetim araçlarıyla harita yazılımlarını birleştirerek ve-

rinin ve bilginin toplanması, organizasyonu ve paylaşımını sağlar. Bununla birlikte,

mekânsal veri içeren projelerin birçok aşamasında veya farklı hizmetlerin yerine

getirilmesinde CBS teknolojisi kullanılabilmektedir.