Adres

Alipaşa Mahallesi Gazipaşa Caddesi 1. sk. No:18/A Merkez/TOKAT

Telefon/Faks

03562128860
05438388715

İFRAZ

İFRAZ

İfraz Projesi

İfraz işlemi, tapuya tek bir parsel halinde kayıtlı olan gayrimenkullerin, birden fazla parsel şeklinde ayrılması işlemi anlamına geliyor. İfraz sözlük anlamıyla ayrıma anlamına geliyor.

İfraz işlemi ise tek parsel halindeki taşınmaz malların parçalara ayrılması ile yapılıyor. İfraz işleminin yapılabilmesi için söz konusu gayrimenkulün bağlı bulunduğu belediyeye gerekli evrakların temin edilmesi ile başvurulması gerekiyor. İfraz işleminin tamamlanabilmesi için bir de belirlenen harcın ödenmesi gerekiyor. İfraz işleminin gerçekleşebilmesi için bazı belgeler gerekli oluyor. Tapuda ifraz işlemi için gerekli belgeler aşağıda yer alıyor;

İfraz işlemi için gerekli belgeler 

1. Ayırma için serbest mühendislerce düzenlenmiş ve uygunluğu kadastro müdürlüğünce kontrol edilerek onaylanmış ve bir üst yazıya bağlanmış üç takım dosya içinde değişiklik beyannamesi, kontrol raporu ve eki belgeler,

2. Ayrılması istenen taşınmaz malın sahibine ait veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil belgesi,

3. İstendiği takdirde tapu senetlerine yapıştırılmak üzere  taşınmaz mal sahibinin son altı ay içinde çekilmiş 6 x 4 cm. büyüklüğünde vesikalık fotoğrafı,

4. Taşınmazın bulunduğu yere göre Belediye Encümeni veya İl İdare Kurulunun olumlu kararı.

5. Taşınmaz malların niteliği bina ise deprem sigortası aranır.